Mevzuat Güncellemeleri-07 Ocak 2019

 • Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
 • Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ,
 • Gübre İthaline İlişkin Tebliğ,
 • Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği,
 • Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ,
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
 • Damga Vergisi Genel Tebliği,
 • Harçlar Kanunu Genel Tebliği,
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği,
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
 • İmar Barışının Uzatılması Hakkında Karar ,
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
 • İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
 • Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ,
 • Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ,
 • Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.

07.01.2019 tarihli Mevzuat Güncellemeleri aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır. Mevzuat Güncellemelerini indirmek için lütfen burayı tıklayınız.

Tüm Haberler