6102s. Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) yürürlüğe girmesi

6102s. Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) yürürlüğe girmesiyle birlikte, Şirketler hukukunda birçok esaslı yenilik uygulama alanı bulmuş ve bu doğrultuda Şirketlerin öngörülen değişimi yaşaması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda Anonim Şirket esas sözleşmeleri ve Limited Şirket sözleşmeleri, TTK’nin öngördüğü standarda ve yine öngörülen takvimde kavuşturulmalıdır. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’unun 22. Maddesine göre; Anonim şirketler esas sözleşmelerini, Limited şirketler şirket sözleşmelerini, TTK’nin emredici hükümlerine riayet etmek şartı ile 1 Temmuz 2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hale getirmelidirler. Bu süre içerisinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde esas sözleşme veya şirket sözleşmesindeki düzenlenmeler yerine Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Bu durumda şirketler, kanundaki düzenlemeler dışında hiçbir ayrıcalığa sahip olmayacaklardır.

Devamı için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Tüm Haberler