6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”), 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ ile 7 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (“Kanun”) 77. maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yüzde yirmi üç virgül yetmiş üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesi amaçlanmıştır.

Tebliğ’de yer alan ve Kanun uyarınca öngörülen idari para cezaları 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacak olup söz konusu ceza miktarları Tebliğ’de detaylı bir tablo halinde belirtilmiştir.

Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

Duygu Bozkurt, Avukat

İlayda Gönlügür, Stajyer Avukat

Tüm Haberler