7988-1 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kararı Yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“Kurul”) 31 Temmuz 2018 tarihli toplantısında; 7988-1 sayılı Karar alınarak, 1 Ağustos 2018 tarihli ve 30496 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Karar kapsamında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“Kurul”) 31 Temmuz 2018 tarihli toplantısında;

i. Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler [1] ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve düşük tüketimli tüketicilere 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Karar ekinde belirtilen Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu ve Nihai Tarife Tablosunun onaylanmasına,

ii. 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda 30 Aralık 2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 17. maddesinde yer alan k1 ve k2 katsayılarının, aktarılan tutar etkisinden arındırılmış Ω4 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı 21 (yirmi bir) görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0,05 olarak uygulanmasına devam edilmesine, karar verilmiştir.

Karar’ın tam metni ile Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu ve Nihai Tarife Tablosuna ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Duygu Bozkurt, Avukat

Elif Ezgi Mavi, Stajyer Avukat


1 20 Ocak 2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, düşük tüketimli tüketici; son kaynak tüketici gruplarından Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenen miktarın altında enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubunu ifade etmektedir.

Tüm Haberler