Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

“13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” (“Değişiklik Kararı”), 15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı; kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden 0 (sıfır) olarak uygulanmaktayken Değişiklik Kararı ile oranın;

  • kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 (bir),
  • (i) bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları, (ii) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları ve (iii) döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında satış tutarı üzerinden 0 (sıfır) olarak uygulanacağı tespit edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

MORAL & PARTNERS

Nur Duygu Bozkurt, Avukat

Sevgi Kılıç, Stajyer Avukat

Tüm Haberler