Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

“Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) 8 Temmuz 2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Yönetmeliği’nde yer alan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili olan maddeler Değişiklik Yönetmeliği’nin yayımı tarihinde, diğer maddeler ise yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile 3 Aralık 2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile belirtilen kişilerce, Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için, Yönetmelik ile belirlenen bilgi ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabileceği düzenlenmiş olup bu bilgi ve belgelerden başvuruda bulunulan il müdürlüğünde daha önce mevcut olanlar ile il müdürlüğünce oluşturulan belgelerin tekrar talep edilmeyeceği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi almak isteyen bayilerce, Yönetmelik ile belirlenen bilgi ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabileceği düzenlenmiştir.

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen Yönetmelik ile belirlenen kişilerin, Yönetmelik ile belirlenen bilgi ve belgelerle Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince oluşturulan belgeler hariç olmak üzere bulundukları yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvuru yapılabilecekleri düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile üretici kayıt defterinin her sayfası dört suretten oluşacak şekilde elli sayfalık koçanlar halinde ve her bir sayfasına ayrı seri numarası verilerek bastırılacağı belirlenmiştir.

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi almak isteyen Yönetmelik ile belirtilen kişilere, il müdürlüğü bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlükleri veya ilçe müdürlükleri tarafından eğitim konuları dikkate alınarak her yılın Ocak, Nisan, Temmuz veya Ekim aylarında eğitim düzenleneceği belirlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Nur Duygu Bozkurt, Avukat
Nur İpek Gülseren, Stajyer Avukat

Tüm Haberler