Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de Yapılan Değişiklik Hk

20 Ocak 2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmî Gazete ile "Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" (“ Değişiklik Tebliği”) yayımlanmıştır. Değişiklik Tebliği ile birlikte çek bedelinin hiç karşılığının bulunmaması veya kısmen karşılığının bulunması durumunda bankanın sorumlu olacağı alt tutar olan “1290 TL (binikiyüzdoksan Türk Lirası)”, “1410 TL’ye (bindörtyüzon Türk Lirası’na)” yükseltilmiştir.

Ayrıca Değişiklik Tebliği ile birlikte, bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödenmesi öngörülen alt tutar olan “740 TL (yediyüzkırk Türk Lirası)”, “815 TL (sekizyüzonbeş Türk Lirası)” olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Tebliği hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütecek olup, ilgili hükümler 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kıdemli Av. Yiğit Parmaksız & Av. Ecem Bağlarlıoğlu

Tüm Haberler