Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

 “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) 8 Temmuz 2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile başvuruda istenilen belgelerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve söz konusu kurum/kuruluşların veri tabanı alt yapılarında gerekli entegrasyon sağlanıncaya kadar istenmeye devam edileceği gerekli entegrasyon sağlandıktan sonra kurum/kuruluşların elektronik servis ağı üzerinden temin edileceği belirtilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, geçici faaliyet belgesi başvuru belgelerinde ve çevre izin veya çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması aşamasında sunulması gereken bilgi ve belgelerde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS

Nur Duygu Bozkurt, Avukat

Sevgi Kılıç, Stajyer Avukat

Tüm Haberler