Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

“ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı ve/veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin  Tebliğ 08 Haziran Tarih ve 29736 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin amacı  25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan projelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Tebliğin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Tüm Haberler