Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine Şirketlere İştirak Edebilecek

“Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 43)” (“Değişiklik Kararnamesi”) 7 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Kararnamesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) görev ve yetkilerinde birtakım önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda;

  • Hazinenin Cumhurbaşkanı Kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak,
  • Finansal piyasalara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izleme, değerlendirme, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak,
  • Sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek

gibi hususlar Bakanlık’ın görevlerine eklenmiştir.

Değişiklik Kararnamesi’nin tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS

Nur Duygu Bozkurt, Avukat

İlayda Gönlügür, Stajyer Avukat

Tüm Haberler