Ekim 2014 Hukuk Bülteni

 Ekim 2014 Hukuk Bülteni'nde;

         Bilgi Notları Başlığı Altında;

 • Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması,
 • Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İskelelerine Dair Tebliğ,
 • Kentsel Dönüşüm Uygulamasına Genel Bakış  

          Mevzuat Gelişmeleri Başlığı Altında;

 • Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim  Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
 • Borsa İstanbul A.Ş Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği,
 • Borsa İstanbul A.Ş Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği,
 •  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2014 tarihli ve 31/1043, 31/1080 ve 31/1059 sayılı İlke Kararları,
 • Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği,
 • Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınmasından Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ,
 • Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği.

konuları yer almaktadır. Bültenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Tüm Haberler