Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

All News