Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun Limited Şirketlerden Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Takibine ilişkin Kararı

All News