Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Yasa”) 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

All News