Torba Yasa Kapsamında 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikle Getirilen Konaklama Vergisi

All News