Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 7845 Sayılı Kararı Yayımlandı


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 17 Mayıs 2018 tarihli toplantısında; BOTAŞ İletişim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (“ŞİD”) kapsamında acil ŞİD değişikliği yapılmasına ilişkin Karar, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Karar’ın yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Yürürlüğe giren metin ile, taşıyıcının; teminat mekanizmasına ilişkin hususlar ve Elektronik Bülten Tablosu altyapısını günlük Atıl Kapasite başvurularına uygun hale getirinceye kadar, halihazırda bir Standart Taşıma Sözleşmesi imzalamış olan Taşıtanların Atıl Kapasiteler için başvurularının, her ayın en geç 25. (yirmi beşinci) gününe kadar, takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacağı belirtilmiştir. Bu aşamada, taşıyıcının bu başvuruları 3 (üç) iş günü içinde cevaplandırma yükümlüğü devam etmektedir.

Bunun yanı sıra, kapasite devri ve aktarımı ile ilgili taleplerin taşıyıcıya bildirim tarihlerinde değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda; kapasite devri ve tedarikçi değişimi nedeni ile kapasite devri ile ilgili taleplerin, devrin öngörüldüğü aydan bir önceki ayın 21’ine kadar; kapasite aktarımı ile ilgili taleplerin aktarımın öngörüldüğü aydan bir önceki ayın 23’üne kadar taşıtanlar tarafından taşıyıcıya bildirilmesi gerekmektedir.

Kapasite Aşım Ücreti hesabına esas alınan dönem ve oran katsayılarında değişiklik yapılmamakla beraber; oran katsayısının 4’ü (dördü) aştığı durumlarda oran katsayısının en fazla 4 (dört) olabileceği öngörülmüştür.

Karar ile, bir çoklu çıkış noktasında dönem katsayılarının, taşıtanların o noktadaki toplam son tahsilat miktarının, toplam kapasite rezervasyonunu aşmadığı durumlarda 1 (bir) olarak alınacağı düzenlenmiştir.

Çıkış noktalarına ilişkin olarak taşıtanın rezerve kapasitesini aşan Taşıma Miktarı Bildiriminin mücbir sebep halleri, sınırlı gün, zor gün vb. sistem güvenliği adına tehlike oluşabilecek durumlar dışında Maksimum Ayrılabilir Kapasitesini aşmayacak şekilde onaylanacağı belirtilmekle beraber; bu onayın bir takvim ayında en fazla üç kere verilebileceği yönündeki sınırlama yürürlükten kaldırılmıştır.

Karar’ın tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Tüm Haberler