Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 7 Mart 2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile, 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan ve kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik’in tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Nur Duygu Bozkurt, Avukat
Buse Yılmazer, Stajyer Avukat

Tüm Haberler