Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin SPK İlke Kararı

 Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun  II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 9. ve 10. maddeleri kapsamında, ilişkili tarafları ile gerçekleştirdikleri olağan faaliyetlerine ilişkin kurumsal yönetim ilkelerinin uygulama esaslarına açıklık kazandırmak üzere; yönetim kurullarının hukuki sorumluluğu devam etmek kaydıyla, halka açık gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ilişkili tarafları ile gerçekleştirdikleri kredi temini, vadeli mevduat - katılma hesabı açılması, banka teminat mektubu temin edilmesi vb. bankacılık işlemlerinin, söz konusu yatırım ortaklıkları için olağan faaliyet kapsamında kabul edilmekte olduğunun kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

 
Saygılarımızla,
 

Tüm Haberler