Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

“Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) 8 Temmuz 2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketin taşıması gereken şartlarda değişiklik yapılmış olup yapılan yeni düzenleme ile aşağıdaki şartları taşıyan şirketlerin ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyebileceği öngörülmüştür:

  • Şirketin Ticaret veya Sanayi Odası sicil kaydı olması,
  • Türk Ticaret Sicili Gazetesinde, şirketin faaliyet konuları arasında ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanlarının satışı, projelendirilmesi, kurulumu ve uygulaması ile ısıtma enerjisi ve sıhhî sıcak su tüketimlerinin aylık veya belirli dönemlerde ölçülmesi ve ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin kullanıcılara paylaştırılması konularının yer alması,
  • Şirketin, en az 1000 (bin) bağımsız bölüm kullanıcısına ait ısı gider paylaşım cihazlarının 1 (bir) aylık tüketim değerlerini en fazla 5 (beş) iş günü içinde okuyup, ısı gider paylaşım bilgilerini bina yöneticisi, bina sahibi veya enerji yöneticisine teslim edebilir kabiliyette olması,
  • Şirketin, bina ısıtma gider paylaşımı hizmeti kapsamında bağımsız bölüm kullanıcılarına yönelik tespit edilen, ölçülen verileri en az 5 (beş) yıl süre ile dijital ortamda veri kaybına imkan vermeyecek şekilde saklayacak imkana sahip olması,
  • Şirketin, bünyesinde en az bir adedi makine mühendisi olmak üzere, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan en az 3 (üç) adet teknik personel ile ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek kadar eğitimli bir personel bulunması

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

Tüm Haberler