Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirkerlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği

 02.07.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan  III-55.1  sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirkerlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapan  III-55.1.a sayılı Değişiklik Tebliği  22.06.2014 tarih ve 29038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklik tebliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Aynı  tarih ve sayılı Resmi Gazete'de ,Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri:V, No:130)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (III-55.2 sayılı Tebliğ)  yayımlanmış olup anılan Tebliğ’in yürürlüğü 01.07.2014 olarak belirlenmiştir.

 

Saygılarımızla,


Tüm Haberler