Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayımlandı

“Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) 11 Ekim 2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bir önceki düzenlemede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, vadesine en çok 3 (üç) ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı, yıllık %18,50, avans işlemlerinde ise yıllık %19,50 olarak uygulanmaktayken, yayımlanan Tebliğ ile vadesine en çok 3 (üç) ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %17,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25 olarak belirlenmiştir.

Tebliğ’in tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Av. Nur Duygu Bozkurt
Stj. Av. Buse Yılmazer

Tüm Haberler