Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

“Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”), 12 Şubat 2020 tarihli ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişiklik Yönetmeliği ile, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi ve işlemleri, yetkili servis istasyonlarının özellikleri ve sorumlulukları, yetkili servis istasyonları tarafından düzenlenecek belgeler hususunda düzenlemeler yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin 2 (iki) yıllık geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bununla birlikte, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi başvurusunda bildirilen servislerde değişiklik olması halinde ilgili değişikliğin 30 (otuz) gün içerisinde Bakanlık’a bildirilmesi düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği Ek’inde belirlenen sayıda olan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na (“Bakanlık”) bildirilecek yetkili servis istasyonlarının, Bakanlık veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen düzenlemelere uygunluğu ve standartlarda yer alan özellikleri taşıması gerekecektir.

Bununla birlikte, Değişiklik Yönetmeliği Ek’inde yer alan yetkili servis istasyonlarının sayıları ve aranacak özellikleri gerektiğinde kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenebilecek veya değiştirilebilecektir. Ek’te yer alan listede belirlenen sayıdan daha fazla kurulan ve Bakanlık’a bildirilmesi zorunlu olmayan yetkili servis istasyonların da yapılan iş ve işlemlerin de Yönetmelik’te düzenlenen hükümlere uygunluğu zorunlu hale getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, yetkili servis istasyonları, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere, garanti süresi dahilinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemeyecektir.

Tüketicilerin satış sonrası hizmetler için iletişime geçebilmesi maksadıyla üretici veya ithalatçının bir telefon hattı tahsis etmesi halinde, üretici veya ithalatçı tarafından bu hat için olağan ücret tarifesini aşabilecek bir tarife seçilemeyeceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, servis istasyonları tarafından arızalı mallara ilişkin teslim alındığına dair düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin, onarımın malın kullanıldığı yerde yapılması halinde düzenlenmesinin zorunlu olmayacağı düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile, internet sitesi bulunan üretici veya ithalatçıların, tüm yetkili servis istasyonlarının güncel iletişim bilgilerinin bu sitede yer alması ve üretici ve ithalatçıların bulunan tüm yetkili servis istasyonlarını doğru ve eksiksiz şekilde Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemine ilişkin internet sitesine girmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Ek’te yer alan listede düzenlenen standardı olmayan yeni ürünler için Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanacak ilgili standardın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 (üç) ay içinde satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.


MORAL & PARTNERS

Nur Duygu Bozkurt, Avukat

Büşra Öngör, Stajyer Avukat

Tüm Haberler