Sıfır Atık Yönetmeliği Yayımlandı

“Sıfır Atık Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Belge nitelikleri, belge alma yükümlülüğü, belge başvurusu, belgenin iptali, denetim ve izlenmeye ilişkin maddelerin yayım tarihinden altı ay sonra diğer maddelerin ise Yönetmelik’in yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, havalimanları, limanlar, alışveriş merkezleri, sağlık kuruluşları, eğitim kuruluşları ve yurtlar sıfır atık sistemine geçiş yapmak zorunda olup geçişin tamamlanacağı tarihler Yönetmelik Ek’inde belirtilmiştir.

Yönetmelik ile sıfır atık yönetim sistemi kurma zorunluluğu olanlar ve  gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kurmak isteyenler için sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine, sıfır atık belgesi düzenlenmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile;

  • Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde kaynakların verimli kullanılması amacıyla;
  1. Atık oluşumunun önlenmesi,
  2. Atık oluşumunun önlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda atıkların azaltılması,
  3. Ürün ve malzemelerin yeniden kullanım olanaklarının değerlendirilmesi,
  • Oluşan atıkların türlerine göre Yönetmelik’e uygun olarak biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması,
  • Ayrı olarak biriktirilen atıkların karıştırılmadan toplanması ve öncelikle geri dönüşüm/geri kazanımlarının sağlanması, mümkün olmaması halinde ise çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde nihai bertaraflarının sağlanması,
  • Atıkların maddesel veya enerji geri kazanımı amacıyla kullanılarak ekonomiye kazandırılması yaklaşımının öncelikli tercih edilmesi ve düzenli depolamaya gönderilen atık miktarının azaltılması,
  • Sıfır atık yönetim sistemi için idari, mali ve teknik açıdan verimlilik, sürdürülebilirlik ve halkın katılımı ilkeleri,
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde bulunarak sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması amacıyla bilinç ve farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı tutum, davranış ve faaliyetlerin teşvik edilerek destekleneceği düzenlenmiştir.

Ek olarak, sıfır atık yönetim sistemi kapsamındaki faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeler için Sıfır Atık Bilgi Sistemi kullanılacağı düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile sıfır atık bilgi sistemi kuran bina ve yerleşkelerin, organize sanayi bölgelerinin ve havalimanlarının yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Ayrıca sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasının süreci ve yol haritası Yönetmelik uyarınca belirlenmiştir.

Sıfır atık yönetim sistemi kurmakla yükümlü yerler zorunlu olarak, diğer yerler ise talep etmeleri akabinde temel seviyede sıfır atık belgesini alacaktır.

Yönetmelik uyarınca 300 ve üzeri konuta sahip siteler hariç diğer konutlar belediyelerin sıfır atık yönetim sistemi içerisinde değerlendirilecek olup ayrıca sıfır atık belgesi düzenlenmeyecektir.

İçerisinde birden fazla kurum, kuruluş ve işletme barındıran ve ortak bir yönetimi olan bina ve yerleşkelere, içerisindeki tüm kurum, kuruluş ve işletmeleri kapsayacak şekilde seviyesine uygun tek bir sıfır atık belgesi düzenlenecektir. Ancak, organize sanayi bölgeleri ile havalimanları içerisindeki kurum, kuruluş ve işletmeler talep etmeleri halinde ayrıca münferit belge müracaatında bulunabileceklerdir.

Ortak bir yönetimi olmayan, ancak sıfır atık yönetim sistemini birlikte kuran ve işleten, aynı bina veya yerleşke içerisinde bulunan kurum, kuruluş ve işletmeler münferit belge müracaatında bulunabileceği gibi seviyesine uygun tek bir sıfır atık belgesi için de müracaat edebileceklerdir.

Yönetmelik ile sıfır atık belgesinin niteliği, belge alma yükümlülüğü, sıfır atık belgesi için yapılacak başvuru ve başvurunun değerlendirilmesine, adres değişiklikleri, belgenin iptali ve sıfır atık belgesine sahip yerlerin denetlenmesi ilişkin düzenleme yapılmış olup belirtilen düzenlemeler yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik’in tam metnine ve Ekine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS

Nur Duygu Bozkurt, Avukat

Sevgi Kılıç, Stajyer Avukat

Tüm Haberler