Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

“Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”(“Değişiklik Yönetmeliği”), 12 Aralık 2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürülüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile, “Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) içerisinde genel olarak; sicile başvuru ve belgelerde, tescile ilişkin genel hükümlerde, ticaret unvanı ve işletme adı hususunda, anonim ve limited şirketlerde kuruluşun tesciline ilişkin hükümlerde ve özel sözleşme değişiklikleri hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, anonim şiketlerde sicil başvurusu, kuruluşta şirket sözleşmesi ile belirlenen yönetim kurulu üyeleri veya temsile yetkilendirilen üye ya da üyeler tarafından yapılacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, tescil için, her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı müdürlüğe bildirecektir. Tacirin tüzel kişi olması halinde ise imzaya yetkili kişilerin imzaları müdürlüğe verilecektir. İmza beyannamesi çıkartılması işlemi sicilde gerçekleştirilecektir.

Yapılan yeni düzenlemede, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketlerin tescil başvurusunda, şirket sözleşmesi içerisindeki kurucularının müdürlük huzurunda attıkları imzaların kabulü mümkün hale getirilmiştir.

Limited şirketlerde, şirket sözleşmesinde pay bedelleri için belirtilen net asgari oran kaldırılmış olup, sözleşmede pay bedellerinin belirli bir kısmının tescilden önce ödeneceğinin öngörülmesi halinde belirlenen bu tutarın bankaya yatırılması gerektiği düzenlenmiştir.

Şirketler sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve daha yüksek sermaye artırımı yapması halinde şirket sözleşmesinde, tescilden önce sermayeyi oluşturan bedellerin belirli bir kısmının ödenmesi öngörülmüşse bu kısmın ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile, ticari işletmelerin veya ticari şirketlerin Türkiye’deki merkezinin başka bir sicil bölgesine taşınmasına ilişkin başvurularda, istenilen belgelere ek olarak eski merkezdeki müdürlükten alınacak sicil özetinin müdürlüğe verilmesinin yeterli olacağı düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

MORAL & PARTNERS

Av. Nur Duygu Bozkurt

Stj. Av. Büşra Öngör

Tüm Haberler