Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

“Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”), 4 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bahse konu Değişiklik Yönetmeliği ile beraber Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinde ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır.

Getirilen düzenleme ile birlikte, hizmet sağlayıcıların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama, temenni gibi içerikler ile tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine ses, elektronik posta veya sms de dahil olmak üzere ticari elektronik ileti gönderebilmesi için öncelikle Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından kurulacak olan İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) kaydolması gerektiği düzenlenmiştir. Dolayısıyla, alıcıların ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin onayları, verilen onayların geri alınmasına ilişkin ret hakkının kullanılması ve şikayetler İYS üzerinden de gerçekleştirilebilecektir. Bu doğrultuda İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilmesi mümkün olmayacaktır.  

Değişiklik Yönetmeliği’nde, Bakanlık tarafından İYS’yi kurmakla yetkilendirilmiş Kuruluş’a dair düzenlemelerin ve İYS dışındaki diğer düzenlemelere ilişkin hükümlerin yayım tarihinde (4 Ocak 2020) yürürlüğe gireceği, İYS kayıt ve onaya dair işlemlere ve aracı hizmet sağlayıcılara ilişkin yükümlülükler ile ticari elektronik ileti şikayetlerine dair düzenlemelerin ise 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

  • Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek veya tüzel kişilere İYS’ye kaydolma yükümlülüğü getirilmiştir:

Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek veya tüzel kişi hizmet sağlayıcıları, Değişiklik Yönetmeliği uyarınca İYS’ye kaydolmakla yükümlüdür. Bu doğrultuda kendilerine ticari elektronik ileti gönderilebilmesi adına onay veren alıcılar, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye kaydedilmek zorunda olup İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir.

Alıcı doğrudan hizmet sağlayıcılara onay verebileceği gibi, Yönetmelik’te yer alan mevcut sisteme ek olarak, hizmet sağlayıcılar, İYS üzerinden de alıcının onayını alabilecek, reddetme hakkı ve kendilerine gönderilen ticari elektronik iletiler hakkında yapılacak olan şikayetler, alıcılar tarafından İYS üzerinden de iletilebilecektir.

  • Ticari elektronik ileti gönderimine onay verildiği durumlarda, onayın alındığı bilgisi alıcılara 24 (yirmi dört) saat içinde iletilmeli ve İYS üzerinden alınmayan onaylar 3 (üç) iş günü içerisinde İYS’ye kaydedilmelidir:

Ticari elektronik ileti gönderimi adına elektronik ortamda onay alınması durumunda, onayın alındığı bilgisi Yönetmelik uyarınca aynı gün alıcıya iletilmek zorunda olup Değişiklik Yönetmeliği ile beraber bu süre 24 (yirmi dört) saat olarak değiştirilmiştir. Bu doğrultuda onayın alındığı bilgisi, ilgili alıcıya reddetme imkanı da tanınmak suretiyle 24 (yirmi dört) saat içinde iletilecektir.

İYS üzerinden alınmayan onayların ise, hizmet sağlayıcı tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde İYS’ye kaydedilmesi zorunlu olmakla beraber İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz olarak kabul edilecektir.

Ayrıca, İYS üzerinden alınmayan onaylarda onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya yüklenmiştir.

  • Alıcılar ret hakkını İYS üzerinden kullanabilecek olup İYS üzerinden ret hakkının kullanılmadığı hallerde, bu husus hizmet sağlayıcı tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde İYS’ye bildirilecektir:

Yönetmelik uyarınca alıcılar, diledikleri zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ticari ileti gönderimine ilişkin önceden vermiş oldukları onayı reddetme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda Değişiklik Yönetmeliği ile alıcıların ret hakkı korunmakla beraber, İYS üzerinden ret hakkını kullanmadıkları durumlarda, bu hususun hizmet sağlayıcılar tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde İYS’ye bildirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

  • Aracı hizmet sağlayıcılar tarafından hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolduğu kontrol edilmeli ve alıcıların onay/ret durumuna istinaden ticari elektronik ileti gönderimi sağlanmalıdır:

Hizmet sağlayıcının onay ve ret süreçlerini aracı hizmet sağlayıcıya devrettiği hallerde, İYS’ye kayıtlı olmayan hizmet sağlayıcıların ticari elektronik iletilerinin gönderimi aracı hizmet sağlayıcılar tarafından başlatılmayacak olup aynı zamanda İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara da hizmet sağlayıcının talimatı olmasına rağmen ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilmeyecektir.

  • Alıcılar tarafından mevcut Yönetmelik’te belirtilen yöntemlere ek olarak, İYS üzerinden de ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin şikâyette bulunulabilecektir:

Ticari elektronik iletilere ilişkin şikayetlerde başvurular İYS üzerinden yapılabilecek olup şikayetler öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulacaktır. Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderimini sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar, 15 (on beş) gün içerisinde şikâyet başvurularına ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden yanıtlamak zorundadır.

  • Ticari elektronik iletilerin saklanma süreleri 3 (üç) yıla çıkartılmıştır:

Değişiklik Yönetmeliği ile ticari elektronik iletilerin saklanma sürelerine ilişkin olarak da önemli bir değişiklik öngörülmüş olup bu doğrultuda hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar, ticari elektronik iletilerin onay kayıtlarını onayın sona erdiği tarihten, diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren 1 (bir) yıl yerine 3 (üç) yıl boyunca saklamakla yükümlü hale gelmiştir.

  • Hizmet sağlayıcıların 1 Haziran 2020 tarihine kadar veri tabanlarındaki mevcut onayları İYS’ye aktarmaları gerekmektedir:

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, hizmet sağlayıcılar tarafından alınan onayların 1 Haziran 2020 tarihine kadar İYS’ye aktarılması zorunluluk arz etmektedir. Hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye kaydedilen onayların kontrolü adına alıcılara 1 Eylül 2020 tarihine kadar süre verilmiş olup bu süre içerisinde alıcılar tarafından ret bildiriminde bulunulmadığı takdirde, 1 Eylül 2020 tarihinden sonra hizmet sağlayıcılar tarafından gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin alıcının onayının olduğu kabul edilecektir.

  • Diğer özel eğitim ve öğretim kurumlarının göndermiş olduğu elektronik iletiler, Yönetmelik kapsamından çıkartılmıştır:

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, vakıf üniversitelerine ek olarak diğer özel eğitim ve öğretim kurumlarının göndermiş olduğu elektronik iletiler, Yönetmelik kapsamından çıkartılmıştır. Bu doğrultuda özel eğitim ve öğretim kurumları tarafından herhangi bir onay alınmaksızın alıcılara mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama, temenni gibi içerikler ile tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

  • Değişiklik Yönetmeliği ile beraber, sesli arama yoluyla ticari elektronik ileti faaliyetlerinin yürütülmesi süreçlerinde, tacirler için ticaret unvanına yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Bilge Binay Kanat, Kıdemli Avukat
Nur Duygu Bozkurt, Avukat
Bahar Esentürk, Avukat

Tüm Haberler