Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 22.05.2018 tarihli, 30428 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile; 31.12.2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapılmıştır.

  • Rehne konu taşınır varlığın değerinin rehin veren tarafından tespit ettirilmesine ilişkin 5. maddede Yönetmelik ile yapılan değişiklik ile rehinli varlığın işlenmesi, başka bir varlık ile birleşmesi veya karışması halinde rehin alacaklısının değer tespiti talebinde bulunabileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

  • Yönetmelik ile; rehinli varlığın işlenmesi, başka bir varlık ile birleşmesi veya karışması halinde, rehin alacaklısının değer tespitini yeni varlığın değeri ile işleme, karışma ve birleşme oranlarına göre yaptıracağına ilişkin 7. maddenin 2. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  • Rehne konu taşınır varlığın değerinin rehin sözleşmesinin tarafları tarafından tespit ettirilmesine ilişkin 5. maddede Yönetmelik ile yapılan değişiklik ile rehinli varlığın işlenmesi, başka bir varlık ile birleşmesi veya karışması halinde rehin alacaklısının değer tespiti talebinde bulunabileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Tüm Haberler