Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

“Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”), 12 Ekim 2019 tarihli ve 30916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği” içerisinde düzenlenen (i) ürünle birlikte hediye promosyonlar ve (ii) ateşli /ateşsiz silah üreticilerinin ve satıcılarının reklamı hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, ürünle birlikte hediye edilen promosyonların tüketiciler tarafından kolay bir şekilde edinilebilmesi amacıyla promosyonu düzenleyenlere her türlü etkin yöntemi sağlama zorunluluğu getirilmiştir.

Ek olarak, çocuklar hedef alınarak, asıl ürünün dışında çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünlerin, ürünle birlikte ayrıca hediye olarak verilemeyeceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silah üreticisi ve satıcılarının, (i) ilgili mevzuatında yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde yaptıkları tanıtımlar ve fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller ile (ii) özel avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda yayınladıkları reklamlar hariç olmak üzere her türlü ateşli veya ateşsiz silah ile bunların üreticisi ve satıcısının reklamı yasaklanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Av. Nur Duygu Bozkurt
Stj. Av. Burak Batı

Tüm Haberler