Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

“Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) 30 Haziran 2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile 21 Haziran 2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe giren “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”) üzerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelik’te ikinci sınıf lokantalar için öngörülen ancak lokantada olmadığı halde lokantanın faaliyet göstermekte olduğu tesislerde bulunması halinde lokantada bulunması ayrıca aranmayan mahallere ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmış olup, Değişiklik Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi itibariyle ikinci sınıf lokantalarda bu mahallerin mutlaka bulunması şart koşulmuştur.

Değişiklik Yönetmeliği’nde, yürürlük tarihi itibariyle ikinci sınıf lokantalara ek olarak birinci sınıf lokantaların da tek başına belgelendirilemeyeceği belirtilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nde tahsisli taşınmaz üzerinde yer alan tesisler hariç olmak üzere, günübirlik tesislerin müstakil olarak; müstakil yeme-içme tesislerinin ise özel tesis olarak belgelendirilmeyeceği belirtilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nde, Yönetmelik kapsamında ilgili tür ve sınıfa ilişkin asgari nitelikleri sağlayan ve birden fazla tür veya sınıfın bir araya gelmesi ile oluşan tesislere de turizm belgesi verilebileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, Yönetmelik kapsamındaki konaklama tesislerinde oda kapasitesinin %20’yi aşmamak kaydıyla üçüncü şahıslar lehine kat mülkiyeti veya kat irtifakı yahut devre mülk tesis edilebileceği öngörülmüştür. Ancak, orman vasıflı taşınmazlar ile tapuda orman vasfı ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan tesislerde kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilemeyeceği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, konaklama tesislerinin tamamının devre tatil sistemiyle işletilebileceği belirtilmiştir.

Son olarak, Değişiklik Yönetmeliği'nde tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer almayan özel tesislere, tatil sitelerine, butik tatil villalarına, müstakil apart otellere ve pansiyonlara turizm yatırımı belgesi verilmeyeceği, ilgili mevzuatta belirtilen hususların sağlanması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca uygun görülmesi hâlinde turizm belgesi ve kültür belgesinin birbirine çevrilebilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Duygu Bozkurt, Avukat

Tüm Haberler