Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 18.06.2014 tarihinde kabul edilen 6545 sayılı kanun, Cumhurbaşkanının onaylaması ile 28.06.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yargı paketi olarak kabul edilen bu kanunun onaylanması ile Bölge İdare Mahkemeleri, ivedi yargılama usulleri, Danıştay’ın temyiz kararları ve Türk Ceza Kanununda yer alan bazı suçlar ile ilgili yeni düzenlemeler uygulama alanı bulmuştur.

Onaylanan bu kanun ile 5237 sayılı kanun hükümleri değişikliğe uğrayarak cinsel suçlarda ceza alt ve üst sınırları arttırılmış ve suçu işleyen kişiler ve suçun oluşumu kavramları genişletilmiştir. Getirilen değişiklikler ile cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişiye mağdurun şikâyeti üzerine, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde verilecek ceza 2 yıl ile 5 yıl arasında olacaktır. Suçun, vücuda organ ya da bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda verilecek ceza, 12 yıldan az olmayacaktır. Bu suçun eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması, mağdurun şikâyetine bağlı olacaktır. Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey anne, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde bu cezalar yarı oranında artırılacaktır.
 
Çocuğun cinsel istismarı suçu da getirilen bu yeni düzenleme ile değişikliğe uğramıştır. Buna göre; Çocuğu, cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıl ile 8 yıl arasında ceza verilecektir. Cinsel istismarın vücuda organ ya da bir cisim sokularak gerçekleştirilmesi durumunda verilecek ceza, 16 yıldan az olmayacaktır. Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, üçüncü derece dahil, kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım ya da gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından ve kamu görevinin ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır.
 
Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanacaktır. Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunacağı hüküm altına alınmıştır.
 
Kanunun onaylanması ile birlikte yürürlüğe giren değişikliklerden biri de ensest ilişkilerde şikâyet aranmaksızın 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası uygulanmasıdır. Buna göre belirtilen hapis cezası cinsel istismar suçunun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde uygulanacaktır.
 
Yürürlüğe giren yeni değişiklikler ile esrar üretim amacıyla kenevir ekimi yapan kişilere verilen ceza sınırları arttırılmış, ceza oranı 4 yıldan 12 yıla çıkarılmıştır. Kullanım amacıyla yapılan ekimlerde ise ceza sınırları 1 yıldan 3 yıla kadar belirlenmiştir. Kanun, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi için verilen "10 yıldan az olmamak üzere hapis" cezasını, "20 yıldan 30 yıla kadar" artırıyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçunun 2 yıldan 5 yıla kadar olan hapis cezası, 5 yıldan 10 yıla kadar şeklinde arttırılmıştır. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden, bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacaktır.
 
6545 sayılı kanunun onaylanması ile birlikte, Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında mağdur olanlara, yapılan düzenlemeler ile birlikte yeni haklar getirildi. Kazanın meydana geldiği Eynez Maden Ocağı işletmesinde 13 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla sigortalı olanlara veya bunların hak sahiplerine son aylık net ücretleri esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca belirlenen sürede İşsizlik Fonu’ndan aylık ödeme yapılacaktır. Bu ödemelerde herhangi bir vergi ve kesinti olmayacaktır. Ayrıca Soma Holding'e ait Eynez, Atabacası ve Işıklar maden ocağı işletmelerinde 13 Mayıs 2014 itibarıyla sigortalı olanlara işyerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak suretiyle işveren tarafından ödenmeyen ücretleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen süreyle aylık olarak İşsizlik Fonu'ndan ödenecek ve yapılan bu ödemeler yasal faiziyle işverenden tahsil edilecektir
 
6545 sayılı kanunun onaylanması ile birlikte 2576 s. kanun maddelerinde yapılan değişiklikler ile Bölge İdare Mahkemeleri kuruluş ve görevleri hakkında yeni düzenlemeler getirilmiştir. Getirilen değişiklikler; bölge idare mahkemelerinin, başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşmasını öngörmektedir. Bölge idare mahkemelerinde, biri idare dairesi ve diğeri de vergi dairesi olmak üzere en az 2 daire yer alacaktır. Gerekli hallerde dairelerin sayısı, artırılıp azaltılabilecektir. Değişiklik yapan kanun ile bölge idare mahkemelerinin ve bölge idare mahkemesi dairelerinin görevleri açıkça sayılmıştır. Adalet Bakanlığı, 6545 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde bölge idare mahkemelerini kuracaktır. Mevcut bölge idare mahkemeleri, resmi gazetede ilan tarihine kadar faaliyetlerine devam edecektir. İlan tarihi itibarıyla, mevcut bölge idare mahkemelerinde bulunan dosyalar; yargı çevreleri dikkate alınarak kurulan bölge idare mahkemelerine devredilecektir.  
 
Devamı için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Tüm Haberler