Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“Karar”) Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” (“Değişiklik Kararı”), 13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de

döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabileceği; Bakanlık tarafından açıkça belirtilmeyen hallerde ise menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde döviz cinsinden yahut dövize endeksli olarak herhangi bir sözleşme bedeli ya da sözleşmeden kaynaklanan ödeme yükümlülüğü kararlaştırılamayacağı düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde, yani 13 Ekim 2018 tarihine kadar, daha önce akdedilmiş olup halen yürürlükte olan ve Bakanlık tarafından açıkça belirtilenlerin dışında kalan sözleşmelere ait döviz cinsinden kararlaştırılmış bedellerin, taraflarca Türk parasına uyarlanması gerektiği belirtilmiştir.

Bakanlık tarafından 17 Eylül 2018 tarihinde yapılan basın açıklaması uyarınca, Değişiklik Kararı’nın kapsamının en kısa süre içinde belirleneceği, Değişiklik Kararı’nın yalnızca tarafları Türkiye’de yerleşik kişiler olan sözleşmelerde uygulanacağı belirtilmiştir. Buna karşılık, döviz cinsinden girdi maliyetlerin veya yükümlülüklerin öncelikle istisnai hükümler olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş olup Değişiklik Kararı hükümlerinin herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın döviz kredisi kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlülük altına giren Türkiye'de yerleşik kişilerin yaptığı sözleşmelerin söz konusu istisna kapsamında değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.

Yapılan açıklamaya göre, Değişiklik Kararı’na ilişkin kapsamın, ekonomik faaliyeti sıkıntıya sokmayacak şekilde ve ilgili kamu kurumları ile diğer ilgililerin görüşleri de dikkate alınarak en kısa süre içerisinde belirlenerek, Bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.

Değişiklik Kararı’nın tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız. Bakanlık’ın 17 Eylül 2018 tarihli basın açıklamasına ilişkin duyuruya ise buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Karaca Kacar, Kıdemli Avukat

Duygu Bozkurt, Avukat

Asu Motur, Stajyer Avukat

Tüm Haberler