Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 12.01.2017 tarihli 29946 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Değişiklik Yönetmeliği kapsamında, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. Maddesine eklenen fıkra ile belirlenen şartlardan herhangi birini sağlayan yabancılara Türk Vatandaşlığı verilebileceği düzenlenmiştir. Bu şartlar;

• Yabancının en az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiğinin Ekonomi Bakanlığınca tespit edilmesi,
• Yabancının en az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmesi,
• Yabancının en az 100 kişilik istihdam oluşturduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilmesi,
• Yabancının en az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilmesi,
• Yabancının en az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığının Hazine Müsteşarlığınca tespit edilmesi,

olarak belirlenmiştir.

Şartlardan herhangi birinin sağlandığının ilgili Bakanlıkça tespiti halinde yabancı, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. Değişiklik Yönetmeliği’nde belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kurunun dikkate alınacağı da unutulmamalıdır.

Av. Bilge Binay Kanat & Stj. Av. Hande Solak

Tüm Haberler