Türkiye’de Yerleşik Şirketlerin Belirli Koşullar Çerçevesinde Yurt İçinden Döviz Kredisi Kullanmalarına Serbestlik Getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) 20 Kasım 2018 tarihli ve 30275 sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2 Mayıs 2018 Tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin (“Genelge”) 38. maddesinin 2. fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Genelge uyarınca, yurt içinden kredi alınması hususunda Türkiye’de yerleşik kişilerin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın (“Karar”) 17/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde yurt içinden döviz kredisi kullanmalarının serbest olduğu düzenlenmiştir.

Değişiklik yazısı ile, kambiyo mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler ancak Karar’da yer alan şekliyle bankalar ve finansal kuruluşlardan döviz kredisi temin edebilecekleri için bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bankalar veya finansal kuruluşlar köprü kredi ve benzeri uygulamalarla bu şekilde hareket ettiğini tespit ettikleri şirketleri Bakanlık’a bildirir. Fakat işlemin aynı holding bünyesinde veya grup içinde gerçekleştirilmesi, borçlandırmanın ve takibinin Türk Lirası cinsinden yapılması kaydıyla, borçlandırma işlemlerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden karşılığının firmanın yazılı beyanına istinaden yurt içindeki ilgili hesaplara transfer edilmesinin mümkün olabileceği öngörülmüştür.

Genelge’nin tam metnine ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

Aslı Pamukkale, Ortak

Duygu Bozkurt, Avukat

İlayda Gönlügür, Stajyer Avukat

Tüm Haberler