Varlık Kiralama Şirketinin Kuruluşu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği’nin “Varlık Kiralama Şirketinin Kuruluşu ve Esas Sözleşmesine İlişkin Esaslar” başlıklı 12’inci maddesinin birinci fıkrasının ( e ) bendinde;“ Derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak notlandırma ölçeğine göre ihracın para birimi cinsinden yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notunu alan ortaklıklar” denilmektedir.

Kurul’un 05.06.2014 tarih ve 17/552 sayılı ilke kararı ile söz konusu madde bendinde bahsedilen derecelendirme notuna ilişkin şartın sağlanıp sağlanmadığının kontrolünde, ulusal derecelendirme notunun esas alınarak uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir.
 
Saygılarımızla,

Tüm Haberler