Veri Sorumlularının Veri Sorumlusu Siciline (VERBIS) Kayıt Yükümlülüğü Ertelendi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) veri sorumlularının Veri Sorumlusu Siciline (VERBIS) kayıt yükümlülüğünün başlama tarihi ile kaydı tamamlama süresine ilişkin 19/07/2018 tarihli ve 2018/88 sayılı Kurul Kararı’na göre, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar yerine getirilmesi gerekmekte olup bu süre Kurul tarafından 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ancak mevcut durumda, henüz VERBİS’e kayıt işlemlerinin tamamlanamadığı gerekçesiyle Kurul tarafından 2019/387 Sayılı ve 27.12.2019 tarihli Karar ile VERBİS’e kayıt süreleri aşağıdaki şekilde uzatılmıştır;

  • 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için son kayıt tarihi 06.2020,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için son kayıt tarihi 09.2020,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için ise son kayıt tarihi 12.2020

Kurul’un bahse konu duyuru metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

MORAL & PARTNERS

Tüm Haberler