Veri Sorumlularının Veri Sorumlusu Sicili’ne (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü, Kurul Kararı ile Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 18/08/2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19/07/2018 tarih ve 2018/88 sayılı Kararı uyarınca, yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü bulunmakta olup, bahse konu yükümlülüğün 01.10.2019 tarihine kadar yerine getirilmesi gerekmekteydi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurul’a intikal ettirilen VERBİS’e kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin Kurul tarafından değerlendirilmesi neticesinde, yukarıda bahsedilen koşulları sağlayan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğünün süresi uzatılmış olup veri sorumluları tarafından Kurul’un 03.09.2019 tarih ve 2019/265 sayılı Kararı’na istinaden 31.12.2019 tarihine kadar VERBİS’e kayıt gerçekleştirilebilecektir.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanması öngörüldüğünden 31.12.2019 tarihine kadar bahse konu yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kurul Kararının tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Tüm Haberler