YEK Listesi Formatının Değişimi Hakkında Kurul Kararı Yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, (“Kurul”) 4 Ekim 2018 tarihli toplantısında YEK Listesi formatının değişimine ilişkin hususların yer aldığı 8103-48 sayılı Karar alınmış olup, Karar 13 Ekim 2018 tarihli ve 30564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu toplantıda, 30 Kasım 2017 tarihli ve 7477-1 sayılı Kurul kararı ile belirlenen YEK Listesi formatının yürürlükten kaldırılmasına ve yeni bir YEK Listesi formatının yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Karar’ın tam metnine ve yeni YEK Listesi formatına ulaşmak için, lütfen buraya tıklayınız.

Asu Motur, Avukat

Sevgi Kılıç, Stajyer Avukat

Tüm Haberler