Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Yayımlandı

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı ilavesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” (“Değişiklik Kararı”), 10 Mayıs 2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Kararı ile 18 Kasım 2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekleri bölümünde düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (“YEKDEM”) tabi üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisine ilişkin hükümler detaylandırılmıştır. Bu kapsamda Değişiklik Kararı’nın yürürlük tarihinden itibaren bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan YEKDEM’e tabi üretim tesislerinden, kurulu gücü tüketim tesisinin bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı olmak şartıyla;

  • Üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olmak üzere, mesken aboneleri için 10 kilowatta kadar (10 kW dahil) ve sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için kurulan çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi kaynaklı üretim tesisleri ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde,
  • Üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olmak üzere, tarımsal sulama aboneleri ile içme suyu tesisleri ve atık su arıtma tesislerinin ihtiyaçları için ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan çatı, cephe ve arazi uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde,
  • Üretimi ile tüketimi aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmaksızın birden fazla tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamak üzere, tüketim tesisi/tesislerinin bağlantı anlaşmalarındaki sözleşme gücü toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından çatı, cephe ve arazi uygulamalı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde,

üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedelinin, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile uygulanacağı belirtilmiştir.

Ek olarak bir önceki düzenleme ile 6446 sayılı Güncel Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf faaliyetler arasında yer alan YEKDEM’e tabi üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırı 1 (bir) megavat olarak öngörülmüşken Değişiklik Kararı ile bu sınır Değişiklik Kararı’nın yürürlük tarihinden itibaren bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan söz konusu üretim tesislerinde 5 (beş) megavata çıkarılmıştır.

Değişiklik Kararı’nın tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

MORAL & PARTNERS

Karaca Kacar, Kıdemli Avukat

İlayda Gönlügür, Stajyer Avukat

Tüm Haberler