Önerilen Aramalar
Dava Takibi, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri departmanı kapsamında avukat olan Ebrar Turan ulusal ve uluslararası şirket ve holdinglerden oluşan müvekkillerinin dava ve icra ve iflas işlemlerini takip etmekte ve dava öncesi risk yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Uzmanlık alanları Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku ve Fikri ve Sınai Mülkiyet olan Ebrar Turan sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte lojistik, otomotiv, perakende, hızlı tüketim ürünleri, ağır sanayi ve üretim, gayrimenkul sektörlerine hukuki hizmetler sunmaktadır. 

Ebrar Turan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olup, İngilizce diline hakimdir.
Makaleler
Avrupa ve Amerika’da yaklaşık kırk yıla yakın bir süredir uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk kurumu günümüzde ülkemizde de en sık kullanılan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisidir.
Ticari hayatta teşebbüsler, faaliyet içerisinde bulunduğu diğer sektör oyuncularından olan alacaklarını tahsil etmek adına alacaklarını taşınmaz ipoteği ile teminat altına alma yöntemini sık sık tercih etmektedir.