Önerilen Aramalar
Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale |Kökenek’ in bankacılık ve finans , sermaye piyasaları, enerji hukuku ve rekabet hukuku departmanlarında Avukat olan Deniz Yontuk, ulusal ve uluslararası şirketlerden oluşan müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Deniz Yontuk’un uzmanlık alanları Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Sermaye Piyasaları Hukuku , Bankacılık ve Finans ve Rekabet Hukuku’dur. Hizmet verdiği sektörler, ağır sanayi, otomotiv, perakende, hızlı tüketim ürünleri, üretim ve imalat, sağlık, e-ticaret, teknoloji ve tekstil alanlarından oluşmaktadır.

Deniz Yontuk Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2021 yılında mezun olmuş ve ileri düzeyde İngilizce diline hakimdir.
Bu Sayfayı Paylaş
Makaleler
2021 yılı, Türk Rekabet Hukuku bakımından birçok ilke imza atılan bir yıl oldu. Geçtiğimiz son 10 yıldaki gelişmelere kıyasla, 2021 yılında, sadece 1 yıl içinde, Türk Rekabet Hukuku uygulamasına, çeşitli içtihatlar ve mevzuat oluşumları aracılığıyla ciddi bir ivme kazandırıldı.
Türk Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukukunda, konsinye satış şartı ve konsinye satış sözleşmesi diye anılan sözleşme türü açıkça düzenlenmemiş bir kavram olup sözleşme serbestisi kapsamında uygulama ve öğretide gelişmiş, yargı kararları ve ikincil hukuk kaynaklarında sıkça ifade bulmuş bir kavramdır.