Önerilen Aramalar

Rekabet Kurumu'nun 2021 Yılı Faaliyet Raporu Yayımlandı!

30.04.2022

Tüm Haberler
Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde, Kurum’un 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren Yıllık Rapor (“Rapor”) 25 Nisan 2022 tarihinde hem PDF hem de video formatında yayımlanmıştır.
Rapor Neyi Amaçlıyor?
Rapor ile, her sene olduğu gibi 2021 yılında da ülkemizde Rekabet Hukuku açısından Kurum nezdinde alınmış tüm karar türlerindeki istatistiki analizlerin, nihayete erdirilen veya süregelen mevzuat çalışmalarına ilişkin gerekçe ve açıklamaların, sektörel bazlı değerlendirmelerin ve yeni senede Rekabet Hukuku bağlamında Düzenleyici Regülatör otorite olarak Kurum nezdinde izlenecek yeni politikaların, Rekabet Hukuku ile alakadar olan paydaşlarla paylaşılması amaçlanmaktadır.

Rapor Neler İçeriyor?
Rapor ile aşağıdaki temel tespitlere ulaşılmıştır. Buna göre 2021 yılında;
 • Bildirilen 309 tane Birleşme ve Devralma işlemi, 22 tane Menfi Tespit/Muafiyet işlemi, 74 tane rekabet ihlali iddialı işlem sonuçlandırılmıştır.
 • Toplamda 44 soruşturma nihayete erdirilmiş ve bu soruşturmalar neticesinde 4,23 milyar TL tutarında idari para cezası teşebbüslere uygulanmıştır.
 • Kurum, 74 tane rekabet ihlali iddialı işleme yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu işlemlerin 44 tanesini soruşturma aşamasında, 29 tanesini önaraştırma aşamasında ve 1 tanesini ise ilk inceleme aşamasında sonuçlandırmıştır.
 • 16 yeni soruşturmaya başlanmış ve 2019’dan beri devreden soruşturmalar ile birlikte 2022’ ye toplam 24 tane soruşturma devretmiştir.
 • 2019 yılında tamamlanan soruşturma sayısı 15 iken bu sayı 3 katına çıkmış ve 44’e ulaşmıştır.
 • 2019 yılında yerinde inceleme süreçlerinde 909 adet personel görevlendirilmişken, bu sayıda %30 oranında düşüş yaşanmış ve 653 personel görevlendirilmiştir.
 • 5 adedi Menfi Tespit, 17 adedi Muafiyet olmak üzere toplam 22 adet Muafiyet/Menfi Tespit dosyası karara bağlanmıştır. Karar bağlanan dosyalara ilişkin sektörler şu şekildedir: Banka, Sermaye Piyasası, Finans ve Sigorta Hizmetleri; Makine Endüstrisi; Sağlık Hizmetleri ve Otomotiv ve Taşıtlar Sektörleri.
 • Bildirilen 309 adet Birleşme ve Devralma işleminden 214 adeti devralma, 83 tanesi ortak girişim, 7 tanesi özelleştirme ve 5 tanesi birleşme olarak hayatta geçmiştir. Bildirilen işlemlere ilişkin sektörler şu şekildedir: Kimya ve Madencilik; Bilişim Teknolojileri ve Platform Hizmetler; Gıda Endüstrisi; Makine Endüstrisi; Altyapı Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri; Lojistik, Depolama ve Posta Hizmetleri; Otomotiv ve Taşıtlar Hizmetleri; İnşaat Hizmetleri; Banka, Sermaye Piyasası, Finans ve Sigorta Hizmetleri.
 • Kurum’un verdiği 4,23 milyar TL’lik idari para cezalarından; 3,3 milyar TL’lik kısım Gıda sektörü alanında, 1,5 milyar TL’lik kısım Kimya ve Madencilik sektörü alanında, 680,2 milyon TL’lik kısım Bilişim Teknolojileri sektörü alanında, 276,8 milyon TL’lik kısım Ormancılık ve Ahşaba Dayalı Endüstriler sektörü alanında, 174,3 milyon TL’lik kısım Banka, Sermaye Piyasası, Finans ve Sigorta Hizmetleri sektörü alanında, 96,4 milyon TL’lik kısım Makine Endüstrisi sektörü alanında, 79,9 milyon TL’lik kısım Lojistik, Depolama ve Posta sektörün alanında, 54 milyon TL’lik kısım Diğer Tarım ve Tarımsal Ürünler sektörü alanında, 65,6 milyon TL’lik kısım Diğer sektörlerde uygulama bulmuştur.
Rapor’da 2021 yılında yayımlanmış önemli mevzuat çalışmalarına da yer verilmiştir. Buna göre;
 • 16 Mart 2021 tarih ve 31425 sayılı Resmi Gazetede, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2021/2) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • 16 Mart 2021 tarih ve 31425 sayılı Resmi Gazetede, Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2021/3) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • 15 Temmuz 2021 tarih ve 31542 sayılı Resmi Gazetede, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne ilişkin Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • 5 Kasım 2021 tarih ve 31650 sayılı Resmi Gazetede, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyet Tebliği’nde (Tebliğ No: 2002/2) Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • 24 Aralık 2021 tarihli ve 31669 sayılı Resmi Gazetede, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16’ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31.12.2022 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) yayımlanmış ve 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Rapor’u daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmek ve tam metnine ulaşabilmek için lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat
Deniz Yontuk, Stajyer Avukat

Diğer Haberler