Önerilen Aramalar

Arabuluculukta Genişleyen Kapsam

3.05.2023

Tüm Haberler
Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Kanun’la birlikte, aşağıdaki uyuşmazlıklara ilişkin olarak dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması, dava şartı haline gelmiştir. Buna göre, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren;

  • Kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu’na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar,
  • Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
  • Ticari ve iş uyuşmazlıklarıyla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları
açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması gerekecektir. Aksi takdirde dava, mahkemece reddedilecektir. Ancak bu dava şartı, 1 Eylül 2023 itibarıyla İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemeleri ile Yargıtay’da halihazırda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacaktır. Bununla birlikte taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren ihtiyari arabuluculuk yolu ile çözümlenebilecektir.

Sonuç olarak, Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülen ve mahkemeleri oldukça meşgul eden;

  • “Kira uyarlama davaları (Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) Madde 138)”
  • “Kira alacağı davaları (TBK Madde 315)”
  • “Kira tespit davaları (TBK Madde 344)”
  • “İhtiyaç sebebiyle tahliye davaları (TBK Madde 350, Madde 351)”
  • “İki haklı ihtar sonucunda tahliye davaları (TBK Madde 352)”
açılması öncesinde arabuluculuğa başvurulması zorunluluk haline getirilmiş, bu düzenleme ile mahkemelerdeki yoğunluğun azaltılması hedeflenmiştir.

Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Özgür Güner, Ortak
Cerensu Çetin Yenigün, Kıdemli AvukatDiğer Haberler