Önerilen Aramalar

BDDK Covid-19 Tedbirlerini Uzattı

30.06.2021

Tüm Haberler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (“Kurul”) 17 Haziran 2021 tarihli ve Covid-19 ile mücadelede finansman koşullarını kolaylaştırma tedbirleri konulu kararı (“Karar”), Kurul’un resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.
Karar Ne Getiriyor?
Karar kapsamında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sebebiyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla, bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapma kararları almış olan Kurul, bankaların bahsi geçen düzenlemelere geçiş sürecini yumuşatmak amacıyla aşağıda bahsedilen kararlara yönelik uygulamaları 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatmıştır:
  • Bankalar tarafından kredi riskine esas tutar hesaplaması yapılırken; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yapancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarlarının hesaplanmasında, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalaması kullanılabilecektir.
  • Bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine 30 Eylül 2021 tarihine kadar ertelenmesi halinde erteleme süresi, mevzuat kapsamında belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmayacaktır.
  • Bankalar, kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabileceklerdir.
  • Asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılması, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmıştır.
Ayrıca; bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen, aşağıdaki uygulamalara 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren son verileceği düzenlenmiştir:
  • Bankalar, sahip oldukları menkul kıymetlerden “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farkları Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak öz kaynak tutarında dikkate almayabilecektir.
  • Bankaların alacaklarından dolayı edindikleri emtia ve gayrimenkulleri edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarmalarına ilişkin yükümlülük uygulanmayacaktır.
Karar’ın tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Bilge Binay Kanat, Kıdemli Avukat
Burak Batı, Avukat
Çağla Yargıç, Stajyer Avukat

Diğer Haberler