Önerilen Aramalar

OHAL Kapsamında Uygulanacak İş ve Sosyal Güvenlik Tedbirleri Yayımlandı

22.02.2023

Tüm Haberler
125 Nolu Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”), 22 Şubat 2023 tarihli ve 32112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Kapsamı Nedir?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; OHAL ilan edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini ve OHAL süresini -şimdilik 9 Mayıs 2023’e kadar- kapsamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Ne Getiriyor?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca OHAL süresi boyunca, yukarıda belirtilen illerde;

  • İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği verilecektir.
  • (i) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, (ii) belirli süreli iş ve hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, (iii) iş yerinin kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, (iv) hizmet alımının sona ermesi ve (v) yapım işinin sona ermesi dışında iş sözleşmesi, işveren tarafından feshedilemeyecektir. Aksi halde, işverene brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
  • Şartları taşıyan işçilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği sağlanacaktır.
  • İşverenin gerçeğe aykırı bilgi ve belge vermesi halinde, yapılmış fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
  • (i) Yetki tespitlerinin verilmesi, (ii) toplu iş sözleşmelerinin yapılması, (iii) toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile (iv) grev ve lokavta ilişkin süreler, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren OHAL süresince uzatılmıştır.
  • İşçiye ücret kesme cezası uygulanması halinde kesilen tutarların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına yatırılması için belirlenmiş olan bir aylık süre, OHAL süresince uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi metnine buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL I KINIKOĞLU I PAMUKKALE I KÖKENEK
Özgür Güner, Ortak
Burak Batı, Avukat


Diğer Haberler