Önerilen Aramalar

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

5.07.2021

Tüm Haberler
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarına ilişkin birtakım değişiklikler yapılmıştır
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 2 Temmuz 2021 tarihli ve 31529 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup Değişiklik Yönetmeliği, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği kapsamında getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
 • Belirli Ürünler Açısından Söz Konusu Olan Azami Taksitlendirme Süreleri Değiştirilmiştir: Değişiklik Yönetmeliği ile ana kural olan 12 (on iki) aylık azami taksitlendirme süresi bakımından herhangi bir değişiklik yapılmazken belirli ürün grupları açısından söz konusu olan azami taksitlendirme sürelerinde değişiklik yapılmıştır. Değiştirilen azami taksitlendirme süreleri aşağıdaki gibidir.
  Ürün Azami Taksitlendirme Süresi
  Fiyatı 5.000,00 (beş bin) Türk Lirası’nın altında olan televizyonlar 9 (dokuz) ay
  Fiyatı 5.000,00 (beş bin) Türk Lirası’nın üzerinde olan televizyonlar 4 (dört) ay
  Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşyalar 9 (dokuz) ay
  Mobilyalar 9 (dokuz) ay
  Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum ürünleri 3 (üç) ay
 • Taşıt Satışları Açısından Azami Taksitlendirme Süreleri Öngörülmüştür: Değişiklik Yönetmeliği ile daha önceden azami taksitlendirme süresi sınırlaması bulunan ürünler arasında yer almayan taşıtlar bakımından taşıtın fiyatına göre değişkenlik gösteren azami taksitlendirme süreleri öngörülmüştür. Fiyat aralıklarına göre belirlenen azami taksitlendirme süreleri aşağıdaki gibidir.
  Taşıt Azami Taksitlendirme Süresi
  Nihai fatura değeri 120.000,00 (yüz yirmi bin) Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıtlar 48 (kırk sekiz) ay
  Nihai fatura değeri 120.000,00 (yüz yirmi bin) Türk Lirasının üzerinde olup 300.000,00 (üç yüz bin) Türk Lirasının altında olan taşıtlar 36 (otuz altı) ay
  Nihai fatura değeri 300.000,00 (üç yüz bin) Türk Lirasının üzerinde olup 750.000,00 (yedi yüz elli bin) Türk Lirasının altında olan taşıtlar 24 (yirmi dört) ay
  Nihai fatura değeri 750.000,00 (yedi yüz elli bin) Türk Lirasının üzerinde olup 1.500.000,00 (bir milyon beş yüz bin) Türk Lirasının altında olan taşıtlar 12 (on iki) ay
  Nihai fatura değeri 1.500.000,00 (bir milyon beş yüz bin) Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar Taksitlendirme Yapılamaz.
Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Nur Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat
Burak Batı, Avukat
Orçun Turan, Stajyer Avukat

Diğer Haberler