Önerilen Aramalar

Varlık Barışına Başvuru Süresi Uzatıldı.

5.07.2021

Tüm Haberler
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (“GVK”) geçici 93. maddesindeki sürelerin uzatılmasına ilişkin 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Karar Ne Getiriyor?
GVK’ya eklenen geçici 93. madde kapsamında yapılan düzenlemelerle yeni bir varlık barışı uygulaması (“Varlık Barışı”) yürürlüğe girmiş ve gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışında bulunan veya yurt içinde bulunup da işletme kayıtlarında yer almayan varlıklarını yurda getirme/kayda alma ve bazı avantaj ile ayrıcalıklardan yararlanma olanağı verilmişti.

Karar kapsamında, Varlık Barışı uygulamasına ilişkin 30 Haziran 2021 olan başvuru tarihi 6 ay uzatılmıştır. Buna göre, Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulabilecektir.

Karar ile Süresi Uzatılan Varlık Barışı Başvuruları Nasıl Yapılıyor?
Varlık Barışı uygulamasından faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler:
  • Yurt dışında bulunan varlıklar bakımından; 31 Aralık 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirimde bulunmalı,
  • Yurt içindeki varlıklar bakımından, 31 Aralık 2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyanda bulunmalıdırlar.
  • Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler (i) yurt dışındaki; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve (ii) yurt içindeki; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları üzerinde serbestçe tasarruf edebilecektir.

Karar’ın tam metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Nur Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat
Burak Batı, Avukat
Batu Uslu, Stajyer Avukat
Beril Günaydın, Yaz Stajyeri

Diğer Haberler