Önerilen Aramalar

1 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kademeli Normalleşme Tedbirleri

30.06.2021

Tüm Haberler
İçişleri Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen “Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi” (“Genelge”) 27 Haziran 2021 tarihinde Bakanlık internet adresinde yayımlanmıştır. Genelge, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü itibarıyla yürürlüğe girecektir.
Genelge kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenerek uygulamaya geçilmiştir. Bu doğrultuda, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Sokağa Çıkma ve Şehirler Arası Seyahat Kısıtlamaları
 • 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecektir.

İş Yerlerinin Faaliyetleri

Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde (“Rehber”) kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren;
 • Faaliyetlerine ara verilmiş olan tüm iş yerleri tekrar faaliyetlerine devam edebilecektir,
 • Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, faaliyetlerine devam edebileceklerdir,
 • Rehber’de belirtilen mesafe kurallarına uymak kaydıyla, yeme-içme yerlerinin açık ve kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır,
 • Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir,
 • Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınları, bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24.00’e kadar yapılabilecektir,
 • Rehber’de belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerle getirilen ilave kısıtlamalar kaldırılacaktır,
 • Faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmayacaktır.
Toplantı/Etkinlikler ile Nikahlar/Düğünlere İlişkin Düzenlemeler
Rehber’de her bir etkinlik / faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla,
 • Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel kurul dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşleri için halen geçerli olan kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürdürülecektir.
 • Nikah ve düğün merasimlerinde; yiyecek/içecek ikramı verilebilecek, müzik yayınları 24.00’e kadar yapılabilecek, düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler sunulabilecektir. Kişi başına asgari alan dışında ayrıca bir katılımcı sınırlamasına gidilmeyecektir.
 • Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakmak ve Rehber’de belirtilen kural ve esaslar ile temizlik prensiplerine uymak kaydıyla izin verilecektir.

Toplu Ulaşım Tedbirleri

Rehber’de toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren;
 • Şehir içi ve/veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecektir.
 • 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar kaldırılacaktır.

Konaklama Tesislerine Dair Tedbirler
 • Rehber’e belirtilen tüm kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili genelgelerde getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulanmasına son verilecektir.
 • Konaklama tesislerinin açık veya kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki mesafe kurallarına ve Rehber’de yer alan diğer usul ve esaslara uyulması sağlanacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Mesai
 • Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek olup; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 – 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir.

Sınır Kapılarında Uygulanacak Tedbirler
 • Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkeye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkeye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı yeterli görülecektir.
 • Afganistan ve Pakistan’dan ülkeye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7'nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır.
 • Bu şekilde ülkeye gelen ve zorunlu karantinaya tabi olan kişiler Valiliklerce belirlenen yurtlarda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecektir.
 • Sınır kapılarından girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında PCR veya hızlı antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.
Genelge’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL & PARTNERS
Nur Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat
Burak Batı, Avukat
Berk Bozkurt, Stajyer Avukat

Diğer Haberler