Önerilen Aramalar

2023 Yılına İlişkin Tütün ve Tütün Mamulleri İthalat Denetimi Tebliği Yayımlandı

4.01.2023

Tüm Haberler
Geçmiş yıl sonlarında olduğu gibi bu sene de Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/19) (“Tebliğ”), 31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Tebliğ ile geçen yıl 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol Ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2022/19) (“Geçen Yılki Tebliğ”) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ Ne Getiriyor?

Tebliğ ile, Geçen Yılki Tebliğ’den farklı olarak 5601.22.90.00.11 numaralı GTİP koduna sahip “Çapı 8 mm’den fazla olan sigara filtresi” de Tarım ve Orman Bakanlığı (“Bakanlık”) Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından ithalatında uygunluk belgesi düzenlenecek ürünler kapsamına alınmıştır. Bu sebeple, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle, 5601.22.90.00.11 numaralı GTİP koduna sahip çapı 8 mm’den fazla olan sigara filtresinin ithalatında uygunluk belgesi düzenlenecektir.

Son olarak Tebliğ ile, Geçen Yılki Tebliğ’de Bakanlık’a yapılan atıfların tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

MORAL I KINIKOĞLU I PAMUKKALE I KÖKENEK
Aslı Pamukkale, Kıdemli Ortak
Nur Duygu Bozkurt Kadirhan, Kıdemli Avukat
İlayda Sak, Kıdemli Avukat
Deniz Yontuk, Avukat

Diğer Haberler