Önerilen Aramalar

Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Yayımlandı

20.06.2022

Tüm Haberler
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından “Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber” (“Rehber”) 20 Haziran 2022 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayımlanmıştır.
İlk olarak, 11 Ocak 2022 tarihinde Kurum tarafından Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı kamuoyu görüşüne açılmak üzere yayınlanmış; Rehber’e ilişkin görüş ve değerlendirmelerin alınması akabinde ise taslak metin nihai hale getirilmiştir.

Rehber kapsamında çerezler ve çerez türleri detaylı olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte, çerezler yoluyla kişisel verileri işleyen internet sitesi operatörleri için -Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında- kişisel verilerin işlenmesine yönelik şartlar detaylı olarak belirtilmiştir.

Rehber çerezlerle ilgili aydınlatmanın açık, sade ve anlaşılır şekilde yapılması ve çerezlerin yerleştirilmesinden önce açık rızanın alınması hususlarına ilişkin farklı uygulama örneklerine yer vermiştir.

Rehber’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Av. Bahar Esentürk
Stj. Av. Hilal Dilek

Diğer Haberler