Önerilen Aramalar

Kur Korumalı Mevduat Sisteminde Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Tebliğler Yürürlüğe Girdi

1.04.2022

Tüm Haberler
“Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“Tebliğ-A”) ve “Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“Tebliğ-B”) 22 Mart 2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Tebliğ-A ile;
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı 2022/14)’in 4. maddesinin 1. fıkrasındaki, Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nden faydalanabilmek için ABD Doları, Euro veya İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabının gerçek kişiler bakımından “20 Aralık 2021 tarihi itibariyle mevcut olma” koşulu kaldırılmıştır.

Bu değişiklik ile, 20 Aralık 2021 tarihinden sonra gerçek kişiler tarafından açılan ABD Doları, Euro veya İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının da Kur Korumalı Mevduat Sistemi’ne dahil edilebilmesi sağlanmıştır. Böylelikle gerçek kişiler, Kur Korumalı Mevduat Sistemi devam ettiği sürece döviz tevdiat hesaplarını ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını Türk Lirası’na çevirdikleri takdirde Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nden faydalanabilecekler.

Bununla birlikte, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 4. maddesinin 1. Fıkrasında tüzel kişiler bakımından öngörülen ABD Doları, Euro veya İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabının 31 Aralık 2021 itibariyle mevcut olma koşulu aynen korunmuştur.

Bu değişikliklere ek olarak; vade sonunda Kur Korumalı Mevduat Sistemi kapsamında açılan hesapların yenilenmesine ilişkin usul ve esasların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirleneceğini ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın komisyon ve/veya masraf talep edebileceği de hükme bağlanmıştır.

Tebliğ-B ise;
Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’de değişiklik yaparak, yurt dışında oturma veya çalışma izni bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Mavi Kart verilenlerin yanı sıra yabancı gerçek ve tüzel kişilerin de Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nden yararlanabilmesinin önünü açmıştır.

Tebliğ-B kapsamında, Kur Korumalı Mevduat Sisteminden faydalanabilecek yabancı gerçek kişilerin kapsamı “bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan” yabancı uyruklu gerçek kişiler olarak sınırlandırılmıştır.

Yine Tebliğ-B kapsamında, Tebliğ-A ile aynı doğrultuda vade sonunda Kur Korumalı Mevduat Sistemi kapsamında açılan hesapların yenilenmesine ilişkin usul ve esasların Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirleneceğini ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın komisyon ve/veya masraf talep edebileceği de hükme bağlanmıştır.

Tebliğ-A’nın tam metnine ulaşmak için lütfen buraya, Tebliğ-B’nin tam metnine ulaşmak için ise buraya tıklayınız.

MORAL & PARTNERS
Aybike Gürcan, Avukat
Orhun Tezel, Stajyer Avukat

Diğer Haberler