Önerilen Aramalar

Kurumlar Vergisi Açısından Taşınmazlara İlişkin Vergi Muafiyeti Bakımından Değişiklikler Yapıldı

1.08.2023

Tüm Haberler
6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”), 15 Temmuz 2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişikliğin Kapsamı

Torba Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki (“Kanun”) kurumların en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazancın istisnasında değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda Torba Kanun ile Kanun’da değiştirilen 5/1-e. maddesi uyarınca 15 Temmuz 2023 tarihi (“Yürürlük Tarihi”) itibariyle kurumların en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmına dair istisna yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak Kanun’a eklenen geçici 16. madde kapsamında Yürürlük Tarihi öncesinde kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar açısından Kurumlar Vergisi istisnası devam edecek olup, satış kazancı istisnası %50 yerine %25 olarak uygulanacaktır.

Kanun’da yer alan kurumlar tanımından yola çıkılarak Kanun’da meydana gelen bu değişikliklerden etkilenecek kurumlar ise (i) sermaye şirketleri, (ii) kooperatifler, (iii) iktisadi kamu kuruluşları, (iv) dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve (v) iş ortaklıkları olarak sayılabilecektir.

Torba Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.


Cerensu Çetin Yenigün, Kıdemli Avukat
Mehmet Oğuz Koç, Stajyer Avukat

Diğer Haberler